Helenus de Reus
Bedrijfscoach en Interim Management
Filosofie RigoReus

 

Merkwaardig is dat veel bedrijven beweren dat hun medewerkers hun belangrijkste asset (activa, bezit) zijn, maar dat velen er niet in slagen die belangrijkste asset te benutten.

Hoe kan dat?
Vaak lijkt het door de waan van de dag te druk voor heldere en open communicatie vanuit het management. Er lijkt geen tijd voor uitleg en overleg waardoor de medewerkers dit ervaren als gebrek aan vertrouwen. Dan gaan er dingen fout en ervaren de leidinggevenden dit als gebrek aan competentie van de medewerkers, met nog meer sturing en opdrachten en nog minder overleg tot gevolg.
 
Als er in bedrijven met dit type leiderschapsstijl van hogerhand een mededeling gedaan wordt, worden vragen om nadere uitleg vaak beantwoord met de famous last words: “daar kom ik op terug”.
 
Resultaat: de leiding heeft geen vertrouwen in de medewerkers en dat is wederkerig waardoor cynisme de boventoon voert. Direct voorbeeld uit mijn recente praktijk: collega's die elkaar begroeten met:  “ mÔge FTE ”.
 
Dus is de filosofie simpel: het RigoReus doorbreken van de vicieuze cirkel van cynisme.  Krijg het vertrouwen terug in elkaar en de boel gaat weer lopen.
 
Hoe?
Ik geloof heilig in vertrouwen, in hulp, in openheid, in samen iets aanpakken.
Ik ga samen met u allen het bedrijfsproces doormaken:  de vergaderingen, de werkoverleggen en dagelijkse gang van zaken en stap voor stap alles wat deze filosofie tegenwerkt RigoReus opruimen.
Een waarschuwing: de filosofie is simpel maar de weg er naar toe is niet simpel.
En daarbij komt het allerbelangrijkst: hoge bomen vangen veel wind. Het begint bij de hoogste leidinggever.
Dus als u het wilt help ik u de boel los te trekken.
 
Wat doe ikWie ben ikContactFilosofie RigoReusResultaten RigoReusWerkgebied en ervaring